top of page

„Od rolnika do polityka”

Jaki tak naprawdę powinien być polityk? Na czym się znać? Jak powinien rozumieć swoją rolę i zawód, najczęściej opłacany z podatków obywateli?
Czy tak jak pracodawca zwalnia nieefektywnych pracowników, wyborcy nie powinni zwalniać tych, którzy ich zawiedli?

Jak wielu polityków polskiej sceny rozumie ten zawód jako misję? Jak wielu „idzie do

polityki” nie po to by na tym zarobić?

Byłyby to pytania retoryczne gdyby nie Zbigniew Ajchler.

Urodzony w 1955 roku w Szamotułach na scenie politycznej pojawił się w latach 90- tych. Od 42 lat prowadzi własne gospodarstwo, które wielokrotnie otrzymywało prestiżowe nagrody. Jako magister inżynier mechanizacji i rolnictwa, od początku uznawał politykę za narzędzie niezbędne do realizacji celów takich jak usprawnienie rolnictwa, rozwój spółdzielczości, poprawa sytuacji ludzi chorych. Zanim jednak wszedł w politykę, pracował w polu uprawiając kalafiory i kapustę, budując tunele pod pomidory i sałatę. Jako nieliczny nigdy nie traktował polityki jako drogi do kariery. Sam od lat 80 tych zarządza Spóldzieniami Rolniczymi, które

osiągają I wsze miejsca w rankingach całego kraju. Opracował główne założenia do strategii walki z chorobą ASF jej próbie eliminacji oraz skutecznym zwalczaniem ognisk afrykańskiego pomoru świń. Powołał zespół wybitnych specjalistów pod kierownictwem prof. dr hab. Zygmunta Pejsaka, który przedłożył Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu stosowny dokument, przyjęty przez Rząd RP do wdrożenia. Była to wyłącznie Jego osobista inicjatywa wynikająca z poczucia spełnienia obowiązku jako rolnika i posła na sejm RP.

W planie strategicznym WPR na lata 2023- 2027 uznano za zasadne przyznanie tzw. Płatności Redystrybucyjnej, o którą ubiegać się mogą Spółdzielnia Produkcji Rolnej lub Spółdzielnie Rolników do podstawowego wsparcia dochodów, uwzględniając ilość zrzeszonych członków spółdzielni do powierzchni posiadanych, uprawianych gruntów. W w/w sposób zatwierdził Rząd RP wraz z UE przy dofinansowaniu utraconych dochodów w związku z występowaniem i wpływem wojny w Ukrainie.

W wyniku prac posła Ajchlera, spełniony został art. 32 pkt. 1 i 2 Konstytucji „Wszyscy są wobec prawa równi „ oraz art. 22 i 24 „ o wolności gospodarzy i ochronie pracy”

Obecnie pracuje nad tym by w obecnej kadencji Sejmu, RM, RSP wg w/w definicji staną się rodzinnymi gospodarstwami rolnymi, gdyż przeważa pogląd, że forma zrzeszania się rolników nie powinna nikogo wykluczać, tutaj w RS tutaj w RSP także przejmą całe rodziny jak i w gospodarstwach niezrzeszonych. Ale nie tylko rolnictwo zajmuje czołowe miejsce w priorytetach posła. Jest czynnym sportowcem (tenis ziemny, tenis stołowy, biegi). Dzięki Jego staraniom Rząd Premiera Mateusza Morawiecki podjął wyzwanie i przeznacza potrzebne środki finansowe do prowadzenia w woj. Wielkopolskim oraz Mazowieckim jako program pilotażowy sposobu rehabilitacji dla osób chorych poprzez sport a Polski Związek Tenisa Stołowego podjął się profesjonalnego prowadzenia takiego sposobu rehabilitacji.

Poseł zabiega też o to by NFZ pokrywał koszty opieki dla rodzin decydujących się na osobistą opiekę nad chorymi na CHP.

Skąd to zainteresowanie zdrowiem?

Poseł Zbigniew Ajchler od dwudziestu lat zmaga się z chorobą Parkinsona. Jako członek czynu, nigdy się nie poddał i od lat prowadzi działania, które mają pomagać chorym. W tymcelu:

1. Powołał Krajową Radę Neurologii przy Ministrze Zdrowia, której zadaniem jest

wskazywanie ogromnego w czasie przyrostu chorób RW neurodegeneracyjnych, tak wśród ludzi starszych jak i poniżej 40 roku życia, często 25-30 latków.

2. Zadaniem w/w Rady jest przekonanie o ogromnym zagrożeniu i podejściu priorytetowym w budżecie państwa. Aby po onkologii, kardiologii priorytetem była neurologia , co zwiększy dostępność pacjentów do terapii, w tym genowych.

3. Dzięki zabiegom posła Premier Rządu poprzez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów

przeznaczył 28 mln zł na leczenie- projekt chorych na CHP oraz 22 mln zł dodatkowo po wdrożeniu w/w projektu.

4. Koordynuje prace Parlamentarnego Zespołu ds. Chorób Neurologicznych.

Poseł angażuje się także w ekologię. Wie, jak ważna jest ochrona środowiska i dbałość o coraz bardziej wyeksploatowaną planetę. Między innymi nawiązał współpracę z Fundacją „Ratuj Ryby”, która krzewi dobre praktyki wśród dzieci i młodzieży. Współpraca ta być może zaowocuje realizacją bardzo ważnego projektu.

Zbigniew Ajchler działa w wielu Komisjach parlamentarnych i podkomisjach związanych z Rozwojem Wsi i Rolnictwa. W 2010 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. To Człowiek – Instytucja, zaangażowany społecznik a przede wszystkim altruista. Pomimo bardzo wielu zajęć wynikających z roli posła, jest również przedsiębiorcą. Co najważniejsze – za swoje zaangażowanie, które jest dość rzadkie w ławach poselskich, Zbigniew Ajchler nie pobiera diety poselskiej.

bottom of page