top of page


Przedsiębiorczości rolnej oraz pracy samorządowej na rzecz regionu wielkopolskiego. Od 33 lat jestem prezesem Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Izdebnie, a od 20 lat także drugiej w Lubosinie. Kiedy zaczynałem nimi zarządzać, oba gospodarstwa były niemalże w stanie bankructwa. Dziś są wzorem nowoczesności i należą do ścisłej czołówki gospodarczej w kraju, osiągane plony to średnio 9 ton z hektara, a w produkcji trzody chlewnej uzyskujemy 35 sztuk prosiąt od jednej lochy w roku. Oba zakłady są teraz gospodarstwami demonstracyjnymi, które inni rolnicy mogą brać za wzór. RSP Lubosina zajęła w 2014 roku drugie miejsce w kraju w rankingu gospodarstw miesięcznika Trzoda Chlewna. Wierzę, że skutecznie zarządzanie przedsiębiorstwem przekłada się na skuteczne zarządzanie w skali kraju. Wszystko to dzięki świetnemu zespołowi opartemu na doskonałej organizacji pracy i wzajemnym szacunku. Prowadzę również własne gospodarstwo rolne o powierzchni 200 ha w produkcji roślinnej (rzepak, kukurydza i zboża), które cechuje się ponadprzeciętnymi plonami z hektara.

Moje przedsiębiorstwa rolne

Praca samorządowa

W Sejmiku Województwa Wielkopolskiego działam od 22 lat. Byłem także członkiem rady miasta i gminy Sieraków. Cieszę się dużym zaufaniem społecznym wśród wyborców. Od zawsze uzyskuję największą liczbę głosów spośród wszystkich kandydatów w moim okręgu wyborczym.
Moja działalność zawodowa i samorządowa przyniosła mi różne nagrody i wyróżnienia za przedsiębiorczość oraz doprowadziła do skutecznej realizacji wielu projektów służących dobru wspólnemu mieszkańców naszego regionu.

Działania na rzecz lokalnej społeczności

Pomoc mieszkańcom naszego regionu i wspieranie pożytecznych inicjatyw, które ułatwią im codzienne życie, to powody, dla których zdecydowałem się poświęcić pracy samorządowej. Każdy chce dziś przede wszystkim zabiegać o własne interesy, ale nie możemy nigdy zapominać, że razem tworzymy społeczność i musimy sobie pomagać. Pozytywne relacje jakie zbudowałem przez lata w Sejmiku Wojewódzkim pozwalają mi skutecznie wspierać realizację celów lokalnych społeczności, które zwracają się do mnie z prośbą o taką pomoc. Międzychodzkie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci to jedna z inicjatyw, którą udało mi się wspomóc, zabiegając skutecznie o fundusze na nowy lokal.

Działalność ekologiczna

Jestem pomysłodawcą oraz współzałożycielem programu introdukcji zająca w środowisku. Jest to pierwszy tego typu innowatorski program w kraju. Jestem także współorganizatorem farmy fotowoltaicznej o mocy 0,9 Mwh w Dąbrowie, gm. Kwilcz. W momencie otwarcia była to największa fabryka prądu z odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce.
Także w prowadzonych przeze mnie Rolniczych Spółdzielniach Produkcyjnych 60% zużywanej energii pochodzi ze źródeł hybrydowych, dzięki wdrażaniu inwestycji z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii. Biorąc pod uwagę coraz większe zanieczyszczenie świata, które wpływa na nasze zdrowie, zamierzam krzewić wiedzę na tematy ekologiczne powołując sieć ośrodków eko przy szkołach. Wspieram też fundację "Ratuj Ryby", z którą planuję założyć duży kompleks, w którym młodzież będzie mogła spędzać czas na nauce i rozrywce ucząc się o florze i faunie.

Nagrody i wyróżnienia

Za moją działalność rolniczą zostałem odznaczony wieloma wyróżnieniami, wśród nich: Nagroda Pracy Organicznej „Głosu Wielkopolskiego”, Złoty Krzyż Zasługi od Prezydenta RP za wybitne osiągnięcia w rolnictwie i pracy na rzecz regionu, Tytuł „Złoty Inżynier” Naczelnej Organizacji Techniczne, Tytuł Wielkopolskiego Rolnika Roku, Tutuł Wzorowy Agroprzedsiębiorca Roku 2013

Organizacja wydarzeń sportowych

Sport to doskonały sposób na aktywizację lokalnej społeczności, dlatego z wielkim zapałem angażuję się od lat w organizację turniejów sportowych młodzieży i dorosłych, takich jak Ajchler Cup czy Turniej Tenisa Stołowego w hali sportowej Dusznikach prowadzony w ramach Memoriału Kazimierza Bartoszaka.

bottom of page