top of page

Moje Cele

Nowoczesne rolnictwo

Całe moje życie związane jest z rolnictwem. Wieś to mój żywioł i moja pasja. Jak powinno wyglądać nowoczesne rolnictwo, jakie cele realizować i w jakim kierunku zmierzać – to pytania, na które chcę odpowiedzieć, bo dziś to my kształtujemy polską wieś i od nas zależy w jakiej formie przekażemy ją do dalszego rozwoju kolejnym pokoleniom.

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii są przyszłością energetyki, a jednak na razie zaspokajają w Polsce ledwie kilka procent zapotrzebowania na energię. Do inwestowania w nie chcę zachęcać nie tylko przedsiębiorców, ale także polskie rodziny. Drogą do tego powinno być prowadzenie odpowiednich szkoleń i akcji informacyjnych. Instalacje fotowoltaiczne na dachach setek tysięcy gospodarstw domowych przyniosą korzyść ekonomiczną i ekologiczną dla Polski.

Stabilne zatrudnienie dla młodych

Chcę, by młodzi pracownicy w Polsce mogli się rozwijać, brać kredyty i swobodnie planować swoją przyszłość. Umowy śmieciowe i nadużywane przez pracodawców umowy na czas określony w tym przeszkadzają. Będę zabiegał o nowe reguły dotyczące stabilnego zatrudnienia, które zwiększą poczucie bezpieczeństwa pracownika oraz o zmiany w sposobie kształcenia, które otworzą przed młodymi ludźmi lepszą drogę w przyszłość.

Poprawa jakości polskiej służby zdrowia

Medycyna to jedno z moich największych zainteresowań pozazawodowych. Chcę zabiegać o zmiany systemowe polskiej służby zdrowia zmierzające do poprawienia jej kondycji. Kluczem do poprawy polskiego lecznictwa jest bardziej racjonalne dysponowanie środkami finansowymi.

Promocja polskiego kapitału

Chcę prowadzić działania promocyjne, które zakorzenią Polakom w głowach autentyczny patriotyzm gospodarczy. Hasło „dobre, bo polskie” powinno stać się mantrą każdego mieszkańca kraju, towarzyszącą mu przy codziennych zakupach. Musimy najpierw uwierzyć w wysoką jakość i wymierną wartość produktów własnej gospodarki, aby polskie marki mogły zdobywać szturmem także rynki zagraniczne.

Rozwój nauki

Gospodarka idzie w parze z nauką. Państwo silne ekonomicznie to takie, które inwestuje wiele w swoje najzdolniejsze umysły. Z tego powodu chcę zabiegać o zwiększenie państwowych funduszy na rozwój polskiej nauki, a przede wszystkim na sektor badawczo-rozwojowy. Polska powinna promować najbardziej obiecujące prace badawcze, dlatego jestem gorącym zwolennikiem uzależnienia wysokości grantów naukowych od stopnia ich wdrożenia w życie.

Rozwój sportu

Każda złotówka na sport to inwestycja w zdrowie. Ruch jest najlepszym lekarstwem na stres i narzędziem rozwoju osobistego. Utrwalanie nawyku aktywności fizycznej jest szczególnie ważne u najmłodszych. Dlatego chcę zwiększać inwestycje w rozwój infrastruktury i organizacji sportowych dla dzieci oraz w krzewienie kultury fizycznej na poziomie szkolnictwa.

bottom of page