top of page

Nowoczesne rolnictwo

Całe moje życie związane jest z rolnictwem. Wieś to mój żywioł i moja pasja. Jak powinno wyglądać nowoczesne rolnictwo, jakie cele realizować i w jakim kierunku zmierzać – to pytania, na które chcę odpowiedzieć, bo dziś to my kształtujemy polską wieś i od nas zależy w jakiej formie przekażemy ją do dalszego rozwoju kolejnym pokoleniom.

Dynamicznie zmienia się świadomość konsumentów. Nauka odkrywa przed nami kolejne właściwości żywności, o których nie mieliśmy pojęcia. Poszerza się jednocześnie wiedza przeciętnego człowieka na temat wpływu żywności na jego zdrowie, komfort i jakość życia.

 

To właśnie oczekiwania konsumentów będą inspirować dalsze kierunki rozwoju rolnictwa. Rozwój ten musi przebiegać w warunkach poszanowania środowiska naturalnego.

 

Systemy nawadniające

 

Zmieniający się klimat będzie miał wpływ na stosowane techniki i rodzaje upraw. Z całym swym potencjałem, człowiek nie może się całkowicie uniezależnić od sił przyrody i szanować środowisko. To naturalna kolej rzeczy.

 

Wykorzystywanie różnych rodzajów deszczowni oraz poszukiwanie przydatnych podziemnych pokładów wody na szeroką skalę to kierunek, w jakim powinno pójść rolnictwo, gdyż bez dostatecznej ilości wody, produkcja rolna nigdy nie będzie rentowna.

 

Czy rolnicy są w stanie zająć się tym problemem samodzielnie? Z pewnością nie. Dla zapewnienia Polsce odpowiednich ilości żywności, potrzebna będzie pomoc Państwa w budowie kompleksowych systemów nawadniających.

 

Bezpieczne rolnictwo

 

Rolnictwo musi być bezpieczne pod względem ilości środków chemicznych i nawozów mineralnych w zastosowaniu oraz karencji ich stosowania. Nowoczesne pod względem odpowiednich warunków utrzymania zwierząt – powierzchni, na której przebywają, właściwej paszy do ich skarmiania i prowadzonej profilaktyki zdrowotnej. Niezbędny będzie w związku z tym  ciągły monitoring produkcji rolniczej i kontrola jej przebiegu na wszystkich etapach.

 

Rozwój nauki będzie wymuszał coraz mniejszy udział w pracy siły roboczej ludzi. Pracowników zastępować będą coraz nowsze i mocniejsze maszyny, umożliwiające na przykład bezorkową uprawę i siew lub automatyczny udój krów.

 

Przyszłością są duże gospodarstwa rolne, powyżej 200 ha. To one sprostają konkurencji innych państw Unii Europejskiej.

 

Przezwyciężyć trudności

 

Co w obliczu tych wyzwań stanowi dziś największą trudność dla polskiego rolnictwa? Wbrew pozorom nie klimat ani warunki rozwoju, ale niechęć do współpracy. Do wspólnego wyprodukowania większej ilości towaru. Awersja do wspólnego zakupu maszyn i ciągników, by obniżyć koszty produkcji. Przeszkodą jest też obowiązujące w rolnictwie prawo.

 

Potrzebne są duże zmiany polskiego prawodawstwa w zakresie równej wykładni definicji rolnika i rolniczej działalności gospodarczej. Potrzebna jest nowa ustawa o dysponowaniu nieruchomościami rolniczymi, przebudowy wymaga też polityka zdrowotna i podatkowa stosowana w rolnictwie. Istotnych zmian wymaga podpisana przez Prezydenta Dudę w sierpniu 2015 roku Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego kraju, która niezgodna jest nie tylko z Konstytucją, ale również prawem międzynarodowym i naturalnym prawem każdego człowieka do dysponowania swoją własnością.

 

Do realizacji tych postulatów potrzebni są ludzie zawodowo przygotowani, zaznajomieni z tematem i wiarygodni. Ludzie, którzy namacalnym dorobkiem życia potwierdzić mogą swoją rzetelność i zaangażowanie w sprawy polskich rolników.

4ajchler_nowoczesne
pigs1
6ajchler_nowoczesne
2ajchler_nowoczesne
5ajchler_nowoczesne
1ajchler_nowoczesne
0ajchler_nowoczesne
pigs25
lubosina14
pigs1-1
pigs10
bottom of page