top of page
sluzbazdrowia-700x350.jpg

Poprawa jakości polskiej służby zdrowia

Medycyna to jedno z moich największych zainteresowań pozazawodowych. Chcę zabiegać o zmiany systemowe polskiej służby zdrowia zmierzające do poprawienia jej kondycji. Kluczem do poprawy polskiego lecznictwa jest bardziej racjonalne dysponowanie środkami finansowymi.

Funkcjonujący dziś w Polsce system opieki medycznej prowadzi do postawania rozmaitych mechanizmów marnowania pieniędzy publicznych, w efekcie czego szpitalom brakuje środków na leczenie osób naprawdę wymagających szczególnej opieki. Menedżerowie niektórych szpitali legalnie pobierają z NFZ duże pieniądze na leczenie pacjentów, którzy nie wymagają wcale takich nakładów finansowych, zamiast racjonalnie gospodarować funduszami.

 

Innym problemem systemu jest brak przepływu informacji między różnymi placówkami na temat stanu zdrowia i przebiegu choroby pacjentów. Brak niezbędnych informacji niepotrzebnie przedłuża leczenie, czyni szpitale mniej efektywnymi i pochłania zbędne koszty dodatkowych badań i dodatkowej pracy lekarzy. Konieczne jest rozwiązanie zapewniające lepszy przepływ informacji i wprowadzenie modelu opieki medycznej, w którym pieniądze idą za pacjentem, a nie są marnotrawione. Takie antidotum zmieniłoby na plus nie tylko kondycję budżetową służby zdrowia, ale także relacje między lekarzami a pacjentami.

 

Powołałem do życia Fundację, która będzie wspierać ludzi chorych na Parkinsona oraz przy pomocy rządu leczyć nowoczesnymi metodami, sprawdzonymi za granicą a niebawem dostępnymi w Polsce.

bottom of page