top of page
o-ARTIFICIAL-INTELLIGENCE-facebook.jpg

Rozwój nauki

Gospodarka idzie w parze z nauką. Państwo silne ekonomicznie to takie, które inwestuje wiele w swoje najzdolniejsze umysły. Z tego powodu chcę zabiegać o zwiększenie państwowych funduszy na rozwój polskiej nauki, a przede wszystkim na sektor badawczo-rozwojowy. Polska powinna promować najbardziej obiecujące prace badawcze, dlatego jestem gorącym zwolennikiem uzależnienia wysokości grantów naukowych od stopnia ich wdrożenia w życie.

Poziom innowacyjności gospodarki, od którego zależy stopień jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych, jest bardzo ściśle uzależniony od rozwoju polskiej nauki. Zwłaszcza rozwoju sektora badawczo-rozwojowego. Fundusze przeznaczone w polskim budżecie na naukę powinny być dystrybuowane w sposób bardziej przemyślany. Wspierać najhojniej projekty, które mają największą szansę powodzenia, a ich powodzenie ma największą szansę przysłużenia się polskiej gospodarce. Stąd postulat inwestycji w sektor badawczo-rozwojowy, który zajmuje się nie tylko działaniami na rzecz zwiększenia zasobów wiedzy, ale też na rzecz wynajdywania jej nowych zastosowań, co owocuje różnego rodzaju innowacjami produktowymi, procesowymi i technologicznymi.

 

Polski sektor badawczo-rozwojowy ma wysoki potencjał kadrowy. Nasze państwo cieszy się dużą liczbą studentów na różnych kierunkach oraz pracowników naukowych. Istnieje wiele jednostek badawczych, w tym Polska Akademia Nauk oraz wiele szkół wyższych i przedsiębiorstw wyposażonych w dobre zaplecze. Polska nauka ma wielki potencjał, by osiągać sukcesy na polu gospodarczym i służyć innowacyjności, potrzeba jednak lepszego rozdysponowania funduszy przeznaczonych na jej rozwój. Chcę o nie zabiegać.

 

Jako przedsiębiorca, radny i Prezydent Loży Laureatów Nagrody Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego, brałem udział w wydarzeniach dotyczących rozwoju sektora badawczo-rozwojowego, takich jak Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Mełpinie poświęcona sposobom przełamywania barier, które pojawiają się na drodze od badań naukowych do przemysłu i dalej, do gotowych produktów rynkowych. Tematyka rozmów ściśle związana była z badaniami w zakresie różnych obszarów nauki, problemami z jakimi spotyka się przedsiębiorca na etapie wdrożeń nowych produktów oraz funduszami unijnymi. Przedstawiałem uczestnikom konferencji działalność Loży w tym zakresie oraz sytuację transferu innowacji z nauki do przemysłu w Wielkopolsce.

Szczególną troską darzę też wszystkie Ośrodki wspierające młodzież zagrożoną wykluczeniem. Dlatego objąłem pomocą m.in Ochotnicze Hufce Pracy.

bottom of page